Opisywany tutaj przetwornik pochodzi od znanego producenta OEM, Acustica Beyma. Założone w 1969 roku przetworniki Beyma były wielokrotnie prezentowane na łamach Test Bench. Tym razem Beyma przysłała jeden z niedawno wypuszczonych na rynek przetworników kompresyjnych, CD-11Nd oraz równie niedawno wypuszczoną tubę, TD-194 (zdjęcie 1). Zaprojektowany do współpracy z tubami o średnicy 1", CD-11Nd charakteryzuje się średnicą gardzieli 25,4 mm (1"), napędzany jest cewką drgającą o średnicy 44,4 mm (1,75"), nawiniętą zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz na nieprzewodzącym kaptonie z aluminiowym drutem. Membrana i otoczka wykonane są z jednego kawałka PM4, będącego własnym, zaawansowanym technologicznie polimerem, który, jak twierdzi firma, nigdy wcześniej nie był stosowany w audio. CD-11Nd posiada również odlewaną aluminiową pokrywę z czarną powłoką emisyjną na pokrywie i talerzach.

Zdjęcie 1

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

Rysunek 5

Pozostałe cechy to zoptymalizowana metodą elementów skończonych struktura silnika z magnesem neodymowym, programowa moc 140W z 70W AES, zalecana częstotliwość zwrotnicy 1.5kHz (z minimum 12dB/oktawę siecią górnoprzepustową), oraz czułość 1W/1m 111dB (zmierzona na tubie Beyma TD-164).

Tuba TD-194 posiada pokrycie 90° × 40° i wykonana jest z odlewu aluminiowego. Dla ułatwienia montażu, tuba jest kwadratowa, a orientacja pozioma i pionowa jest wytłoczona na zewnętrznej krawędzi. Przy częstotliwości odcięcia 1200Hz, TD-194 charakteryzuje się stałą kierunkowością w całym zakresie pracy, z szerokością wiązki poziomej i pionowej -6dB, od 2kHz do 16kHz.

Testy rozpoczęto przy użyciu analizatora LinearX LMS, w celu uzyskania 300-punktowego wykresu sinusoidalnie zmiennej impedancji, pokazanego na Rysunku 1. Solidna czarna krzywa reprezentuje CD-11Nd zamontowany na tubie TD-194, a przerywana niebieska krzywa reprezentuje głośnik kompresyjny bez tuby. Przy impedancji nominalnej 8Ω, CD-11Nd ma DCR 4,28Ω, a minimalna impedancja zamontowanego na tubie TD-194 wynosi 5,11Ω i jest mierzona przy 4,6kHz.

W celu przeprowadzenia kolejnego zestawu pomiarów SPL, zamontowałem na wolnym powietrzu zestaw Beyma CD-11Nd/TS-194 bez obudowy i zmierzyłem poziomą charakterystykę przy 2,0V/0,5m (znormalizowaną do 2,83V/1m) od 0° na osi do 60° poza osią, używając analizatora LoudSoft FINE R+D i mikrofonu GRAS 46BE (dostarczonych dzięki uprzejmości LoudSoft i GRAS Sound & Vibration). 

Rysunek 2 przedstawia charakterystykę częstotliwościową przetwornika kompresyjnego, która jest względnie gładka ±3dB bez większych anomalii od zalecanej częstotliwości zwrotnicy 1500Hz do około 18kHz, gdzie rozpoczyna się dolnoprzepustowy spadek drugiego rzędu. Rysunek 3 przedstawia odpowiedź 0° do 60° na i poza osią w płaszczyźnie poziomej. Rysunek 4 przedstawia znormalizowaną odpowiedź w płaszczyźnie poziomej. Rysunek 5 przedstawia 180° poziomą charakterystykę biegunową (w krokach co 10° z wygładzaniem 1/3 oktawy), wygenerowaną przez analizator CLIO Pocket i towarzyszący mu mikrofon (dzięki uprzejmości Audiomatica).

Rysunek 6

Rysunek 7

Rysunek 8

Rysunek 9

Dla płaszczyzny pionowej, Rysunek 6 przedstawia odpowiedź 0° do 60° na i poza osią, z wersją znormalizowaną pokazaną na Rysunku 7. Rysunek 8 przedstawia wygenerowany przez CLIO wykres biegunowości pionowej 180° (również mierzony w krokach co 10° z wygładzeniem 1/3 oktawy). Wreszcie, rysunek 9 ilustruje porównanie SPL dwóch próbek, pokazując, że dwie próbki głośników kompresyjnych Beyma CD-11Nd/TD-194 są do siebie dopasowane w zakresie 1dB lub mniej powyżej zalecanej zwrotnicy w całym zakresie pracy przetwornika.

Rysunek 10

Rysunek 11

Rysunek 12

Do pozostałej serii testów, ponownie ustawiłem analizator Listen, Inc. AudioConnect i mikrofon 1/4" SCM (dostarczony przez Listen, Inc.) w celu pomiaru zniekształceń i wygenerowania wykresów czasowo-częstotliwościowych. W celu dokonania pomiaru zniekształceń, ponownie zamontowałem zestaw Beyma CD-11Nd/TD-194 na wolnym powietrzu i ustawiłem SPL na 104dB w odległości 1m (1.98V ustalone przy użyciu generatora szumu różowego i wewnętrznego SLM w oprogramowaniu SoundCheck 18). Zmierzyłem zniekształcenia za pomocą mikrofonu Listen umieszczonego 10cm od ust tuby. Uzyskałem w ten sposób krzywe zniekształceń pokazane na rysunku 10.

Po tej sekwencji testowej skonfigurowałem program SoundCheck 18 do wygenerowania krzywej odpowiedzi impulsowej 2,83V/1m dla kombinacji CD-11Nd/TS-194 i zaimportowałem dane do programu SoundMap Time/Frequency firmy Listen. Rysunek 11 pokazuje wynikowy wykres wodospadowy CSD. Rysunek 12 przedstawia wykres Krótkoczasowej Transformacji Fouriera (STFT).

Przeglądając wszystkie zmierzone obiektywne informacje, stwierdziłem, że przetwornik kompresyjny Acustica Beyma CD-11Nd wykazuje wszystkie atrybuty dobrze zaprojektowanego 1" przetwornika kompresyjnego, wykazując dobre osiągi, niezłą jakość wykonania i oczywiście zastosowanie własnej membrany PM4! Więcej informacji można znaleźć na stronie www.Beyma.com. VC

Ten artykuł został opublikowany w Voice Coil, kwiecień 2021.

Źródło oraz oryginalny artykuł pod linkiem: https://audioxpress.com/

Śledź nas na Facebooku